ANN GEDIN

ANN GEDIN

logga


Galleri 1

20/1 - 4/2 2024

Från Nära till Långtbortistan

För några år sedan förlorade Ann Gedin sin sambo. De vandrade mycket tillsammans i fjällen, där sambons
minnesplats återfinns idag. I utställningen FRÅN NÄRA TILL LÅNGTBORTISTAN söker Gedin förmedla en
komplexitet av känslor, där kärlek och sorg binds samman.

NÄRA i utstälningens titel refererar till känslor och upplevelser, rumsligt och geografiskt. Glädje och
närhet, kärlek och ljus, hemmet, vardag och omsorg.

LÅNGTBORTISTAN gestaltar avstånd i känslor och upplevelse, rumsligt och geografiskt. Saknad, förlust,
sorg, sökande. Minnen av fjällvandringar och naturen.

Samspelet mellan form färg, yta och material är en bärande del i Gedins skapande. Hon arbetar både
abstrakt och med föreställande element. Gedin strävar efter att verken ska vara enkla, tydliga och
precisa i sitt utförande och vill samtidigt att de ska förmedla något mångtydigt och svårgripbart.
För första gången kommer Ann Gedin att ställa ut teckning och skulptur i Uppsala.

ag

Copyright © 2024 Ann Gedin