ANNE GEDIN

ANN GEDIN

logga


Utdrag ur recensioner:


”Bra är det i alla fall om det ger upphov till de smeksamt sökande former som Gedins enkla
reliefer förmedlar.”
”Färghanteringen, med detaljer som antingen ger accent eller kontrasterar, ger en fin och
behärskad effekt.”	2011
Upsala Nya Tidning, Sebastian Johans


”Följsamma, meditativa vågformer smeker ytorna och andas i ett långsamt och rätt tilltalande
tempo. I synnerhet verket "Stilla", som består av en röd linje, eller en försänkning, mellan två
lika stora vita ytor, ropar på uppmärksamhet. Den lodräta linjen smalnar av neråt, och kunde
vara ett droppspår, innött i en halv evighet, försynt men ändå storslaget. Det är i den största
enkelheten som Ann Gedins verk gör sig bäst.”	2008
Uppsala Nya Tidning, Sebastian Johans


"Ann Gedin är en konstnär som med stor framgång arbetat sig fram till ett ytterst reducerat
teckenspråk där minsta möjliga uttrycksmedel får göra tjänst som narrativa element i bildkompo-
sitioner som annars i huvudsak är koloristiska. En enkel linje, en böjd kurva, konturerna av ett
hus eller en fyr är tillräckligt för att fånga in ett landskaps essens och överföra den till målar-
duken. Nu visar Ann Gedin en serie nya målningar på Galleri 1 där denna förmåga att finna adekvata
små detaljer som gör en hel berättelse demonstreras med full effekt."
"Ann Gedin har verkligen hittat sitt eget språk och hon använder det alltmer raffinerat och
intelligent. Resultatet blir målningar som vid sidan av sina rent dekorativa effekter är märk-
ligt innehållsrika på berättelser och stämningar."	     2002
Upsala Nya Tidning, Cristina Carlstam


"Hennes arton målningar.....har var och en ovanlig uttrycksfullhet, trots att de representerar den
yttersta enkelheten"  "Färgerna är friska..."
"Ann Gedin arbetar med minimalistiska uttryck, utan att bli tråkig eller förlora spänningen."    2000
Falu Kuriren, Marianne Törner


”Ann Gedin har tidigare visat prov på sitt konstnärliga mod att söka och fasthålla ett eget uttryck,
präglat av en påtaglig närhet till naturen men samtidigt en övertygad vilja att formulera denna
natur på ett strängt stiliserat sätt. Men frågan är om inte denna förmåga fått ett så fullödigt och
begåvat uttryck som denna gång. En förnämlig liten utställning har det blivit, missa inte den!”	1999
Upsala Nya Tidning, Cristina Carlstam
 

"Det är gjort med både känsla och lekfull lätthet. Och med aldrig tvekande uttryck.
Sina färger använder Ann Gedin djärvt, nästan utmanande; det finns en friskhet i detta som är
tilltalande."   1998
Sundsvalls Tidning, Curt Bladh
Copyright © 2021 Ann Gedin