ANN GEDIN

ANN GEDIN

logga


Skulptur, teckning, målad relief och måleri är tekniker i mitt konstnärskap. Jag arbetar inom tre områden:
känslor/relationer, natur/fjäll och former som inte föreställer något särskilt men som har sitt eget uttryck.
Vissa av mina verk har föreställande element och andra har abstrakta former.

Samspelet mellan form, färg, yta och material är viktigt. Mina inspirationskällor har betydelse för arbetet med
verken men behöver inte synas i resultatet. Jag vill att verken ska vara enkla, tydliga och precisa i sättet
de är utförda samtidigt som de också förmedlar något mångtydigt och svårgripbart.

ag fotob

Copyright © 2024 Ann Gedin