ANN GEDIN

ANN GEDIN

logga


Jag arbetar i målade reliefer, målning, skulptur och installationer.

Jag arbetar inom tre områden: känslor/relationer, natur/fjäll samt former som inte föreställer något särskilt men som har sitt efet uttryck.

...

Det viktiga för mig är samspelet form, färg, yta, material. Min drivkraft är bl a min nyfikenhet på att se hur former och färger samspelar.

Mina insirationskällor har betydelse för arbetet med verken. Jag vill att verken ska vara enkla, tydliga och precisa i sättet de är utförda

samtidigt som de förmedlar något vagt och svårgripbart. Jag vill att verkens uttryck talar för sig självt och betraktaren ska tolka och

uppleva dem utifrån sina egna erfarenheter.

ag fotob

Copyright © 2023 Ann Gedin